Địa chỉ: Đông trước
Điện thoại: 3.671.164
 28/10/19  Công đoàn  11
Kỷ niệm ngày phụ nữ việt nam 20/10
 27/10/18  Công đoàn  19
Mít tinh kỷ niệm ngày 20/10
 15/11/17  Công đoàn  33
Thi đấu cầu lông
 06/03/15  Công đoàn  34
Kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3
 06/03/15  Công đoàn  34
Giáo viên tài năng, duyên dáng
 14/02/15  Công đoàn  32
TRAO QUÀ TẾT CHO GIÁO VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
 20/01/15  Công đoàn  31
Đoàn viên ưu tú
 20/01/15  Công đoàn  33
Hoạt động thể dục thể thao