Địa chỉ: Đông trước
Điện thoại: 3.671.164
 24/12/20  Công đoàn  31
Truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ 
 21/10/20  Công đoàn  28
Kỷ niệm ngày 20/10
 28/10/19  Công đoàn  51
Kỷ niệm ngày phụ nữ việt nam 20/10
 27/10/18  Công đoàn  61
Mít tinh kỷ niệm ngày 20/10
 15/11/17  Công đoàn  80
Thi đấu cầu lông
 06/03/15  Công đoàn  77
Kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3
 06/03/15  Công đoàn  79
Giáo viên tài năng, duyên dáng
 14/02/15  Công đoàn  80
TRAO QUÀ TẾT CHO GIÁO VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN