Địa chỉ: Đông trước
Điện thoại: 3.671.164
 28/10/19  Hoạt động chuyên môn  11
Tổ chức thi Giáo viện dạy giỏi cấp trường.
 23/05/19  Hoạt động chuyên môn  13
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 4-5TUOI THÔNG QUA HOẠT DỘNG DẠY TRẺ KỂ TRUYỆN
 25/02/19  Hoạt động chuyên môn  34
Ý nghĩa của hoạt động vui chơi đối với sự phát triển của trẻ mầm non.
 23/01/19  Hoạt động chuyên môn  20
Hoạt động trải nghiệm lớp cô Thúy
 26/12/18  Hoạt động chuyên môn  14
Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non
 26/12/18  Hoạt động chuyên môn  13
Đồ chơi cho trẻ Mầm non 
 26/12/18  Hoạt động chuyên môn  15
Xây dựng hoạt động văn nghệ cuối tuần cho trẻ Mầm non