Địa chỉ: Đông trước
Điện thoại: 3.671.164
 21/10/20  Hoạt động chuyên môn  28
Hội giảng chào mừng ngày 20-10
 28/10/19  Hoạt động chuyên môn  52
Tổ chức thi Giáo viện dạy giỏi cấp trường.
 23/05/19  Hoạt động chuyên môn  50
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 4-5TUOI THÔNG QUA HOẠT DỘNG DẠY TRẺ KỂ TRUYỆN
 25/02/19  Hoạt động chuyên môn  75
Ý nghĩa của hoạt động vui chơi đối với sự phát triển của trẻ mầm non.
 23/01/19  Hoạt động chuyên môn  62
Hoạt động trải nghiệm lớp cô Thúy
 26/12/18  Hoạt động chuyên môn  62
Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non
 26/12/18  Hoạt động chuyên môn  51
Đồ chơi cho trẻ Mầm non