Địa chỉ: Đông trước
Điện thoại: 3.671.164
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ba công khai cuối năm học 2020-2021

Ba công khai cuối năm  học 2020-2021

                                                                                                                               Biểu mẫu 01

    PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA

TRƯỜNG MN MAI ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự do- Hạnh Phúc                                                      THÔNG BÁO
              Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
                                      Năm học 2020 - 2021
(Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo quốc dân)

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

70-80% Kcalo/Ngày

60-70%    Kcalo/Ngày

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

Chương trình GDMN Thông Tư 28/2018/TTBGDĐT

Chương trình GDMN Thông Tư 28/2018/TTBGDĐT

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

  Đạt 85% trở lên chỉ số bình thường

-Nhận thức, Ngôn ngữ, Thẩm mỹ, Thể chất,TC-XH: đạt tỉ lệ từ 92-98%.

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở Giáo dục Mầm non

 

 

                                                                     

                                                                  Mai Đinh, ngày  25  tháng  5 năm 2021
                                                                                Thủ trưởng đơn vị
    
        

                                                                                       

                                                                                            Nguyễn Thị Hương

 

 

 

 

                                                                                                                                   Biểu mẫu 02

    PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA

TRƯỜNG MN MAI ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự do- Hạnh Phúc

 


             THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế
          Năm học 2020-2021
(Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo quốc dân)

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6
 tuổi

I

Tổng số trẻ em

 870

 0

 0

25

237

284

324 

1

Số trẻ em nhóm ghép

0

0

0

0

0

0

0

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

0

0

0

0

0

0

0

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

 870

 0

 0

25

237

284

324 

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 0

 0

 0

 0

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

 870

 0

 0

25

237

284

324 

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

 

 

 

 

 

 

 

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

 870

 0

 0

25

237

284

324 

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Số trẻ cân nặng bình thường

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

 

 

 

 

 

 

 

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

 

 

 

 

 

 

 

5

Số trẻ thừa cân béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 870

 0

 0

25

237

284

324 

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

0

 0

 0

0

 0

 0

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 870

 0

 0

25

237

284

324 

                                                                      

                                                                    

                                                                  Mai Đinh, ngày  25  tháng  5 năm 2021
                                                                                Thủ trưởng đơn vị
    
        

                                                                                       

                                                                                            Nguyễn Thị Hương

                                                                                                                                    Biểu mẫu 03

    PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA

TRƯỜNG MN MAI ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự do- Hạnh Phúc                                          THÔNG BÁO
       Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non
                                       Năm học 2020-2021
 (Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo quốc dân)
 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

25

Số 1,8m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

14

-

2

Phòng học bán kiên cố

1

-

3

Phòng học tạm

10

-

4

Phòng học nhờ

0

-

III

Số điểm trường

4

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

12,300 (m2)

 

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

1,500 (m2)

 

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

2964.5 (m2)

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

1,500 (m2)

1.8/trẻ em 

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

0 (m2)

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

40 (m2)

 

4

Diện tích hiên chơi (m2)

1,500 (m2)

 

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

0 (m2)

 

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)

0 (m2)

 

7

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

 150 (m2)

 

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

 25bộ/25lớp

Số bộ1/nhóm (lớp)

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

25 bộ/25 lớp

3-5 tuổi 

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

0

 

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

28

 

Số bộ 7 /sân chơi (trường)

IX

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )

32

7 Máy tính, 25 ti vi/ 25 nhóm lớp

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

 

 

 

 

 

Số lượng(m2)

XI

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

 x

 0

 x

 0

0.5-1m2/trẻ em

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
 

 

 

Không

XII

Nguồn nước sinh hot hợp vệ sinh

x 

 

XIII

Nguồn đin (lưới, phát điện riêng)

 x

 

XIV

Kết nối internet

 x

 

XV

Trang thông tin đin tử (website) của cơ sở giáo dục

x 

 

XVI

Tường rào xây

x 

 

..

....

 

 

                                           

                                                            Mai Đinh, ngày  25  tháng  5 năm 2021
                                                                                Thủ trưởng đơn vị
    
        

                                                                                       

                                                                                            Nguyễn Thị Hương

                                                                                                                             Biểu mẫu 04

    PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA

TRƯỜNG MN MAI ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự do- Hạnh Phúc

 


THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020-2021
(Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo quốc dân)

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Tốt

Khá

Đạt

Chưa đạt

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

25

10

0

I

Giáo viên

 45

 

 

 8

 34

 3

 

 

 

 

12

23

10

 0

1

Nhà trẻ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

0

 0

 0

2

Mu giáo

45 

 

 

 8

 34

 3

 

 3

 38

 4

12

 23

10

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

1

Hiu trưởng

1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

2

Phó hiu trưởng

2

 

 

 2

 

 

 

 

2

 

 2

 

 

 

III

Nhân viên

14

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên
Văn Thư

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên
Kế toán

1

 

 

 

 

1

 

 

 1

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên Y tế

1

 

 

 

 

1

 

 

 1

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

12

 

 

 

 

2

10

 

 

 

 

 

 

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Mai Đinh, ngày  25  tháng  5 năm 2021
                                                                                Thủ trưởng đơn vị
    
        

                                                                                       

                                                                                            Nguyễn Thị Hương

 

 


 

Top of Form

1

2

3

4

5


Nguồn:hiephoabacgiang.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết