Địa chỉ: Đông trước
Điện thoại: 3.671.164
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả công tác tháng 04 năm 2021

Kết quả công tác tháng 04 năm 2021

Thực hiên chhương trình công tác tháng 4 năm 2021 trường MN Mai đình đạt được kết quả như sau.

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2021

Đơn vị MN Mai Đình

 

I/ NHỮNG CÔNG VIÊC ĐÃ LÀM TRONG THÁNG

*.Ưu điểm

1.Về phát triển số lượng;

- Chỉ đạo CBGV tuyên truyền vận động trẻ ra nhóm, lớp tổng số huy động như sau:

  Huy động mẫu giáo: 825/ 845 cháu đạt:97,6% so với kế hoạch (tăng 33 trẻ so với tháng 3)

  Huy động mẫu giáo : 825/ 901 cháu đạt : 91,6% so với điều tra

  Huy động trẻ nhà trẻ : 25trẻ/1 nhóm

2. Công tác nuôi dưỡng .

- 26/26 nhóm  lớp tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường

- 850/850 trẻ ăn bán trú lại nhóm, lớp.

2.Công tác bồi dưỡng

- Tổ chức  CBGV tham gia học chuyên môn đầy đủ.

- Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên

3. Công tác tự làm  đồ dùng đồ chơi

 - Nhà trường đã phát động phong trào trang trí môi trường bên trong và bên ngoài lớp học, làm đồ dùng phục vụ cho các tiết học .

4. Kết quả thu hoạch rau

- Chỉ đạo CBGV trồng và chăm sóc vườn rau, kết quả thu hoạch trong tháng  34,3kg = 368,000đ.

5. Công tác chuyên môn.

- Kiểm tra , duyệt hồ sơ giáo viên hàng tháng.

*. Tồn tại.

- Số lượng trẻ ra lớp thấp ở độ tuổi 3 tuổi .

II/ KẾ HOẠCH THÁNG 5/2021

1. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên

2.Tiếp tục chỉ đạo giáo viên  huy động trẻ ra nhóm, lớp  đạt kế hoạch giao.

4.Tổng hợp các loại báo cáo trong tháng.

5.Đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 4/2021.

6. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho GV thi GVG cấp huyện vòng thực hành.

Trên đây là báo cáo công tác tháng  4 năm 2021 và kế hoạch tháng  5  năm 2021 của nhà trường.

 

                                                                   Mai Đình, ngày 19  tháng 04 năm 2021

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                    Nguyễn Thị Hương


Nguồn:hiephoabacgiang.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết